Om oss

Cardiocare Scandinavia har räddat liv i 14 år.

DANSKT FÖRETAG

Cardiocare har sitt huvudkontor i Århus, Danmark. Vi är direktimportör och distributör av defibrillatorer och livräddningsutrustning. Vi erbjuder olika tekniker som syftar till att förbättra människors säkerhet. Vi uppnår detta genom meningsfulla innovationer inom utbildning i första hjälpen, säkerhetsutrustning, defibrillatorer och brandförebyggande kurser.

Sedan 2009 har Cardiocare varit ledande inom hjälpmedel för behandling av hjärtstillestånd, personlig säkerhet, hantering av nödsituationer och brandsäkerhet.

Vi är direktimportör och distributör för hela Skandinavien av följande varumärken:

Defibrillatormärken: iPAD, Mindray, Philips

Defibrillatorskåp Märken: iPAD, Rotaid, Arky, Aivia

Varumärken för träningsutrustning: Brayden, Prestan, AMBU och Leardal

Medicinsk utrustning: D-hjärta

Vi ger livräddande råd

Cardiocare arbetar målmedvetet för att ge dig de bästa råden om utrustning och kurser i första hjälpen. Våra konsulter är redo att svara på de frågor du kan tänkas ha om hjärtstartare, utomhus- och inomhuslösningar samt livräddande kurser i första hjälpen. Oavsett om du är en ny eller befintlig kund kan du ringa oss om du har några frågor, så får du ett bra svar. Vi erbjuder rådgivning till alla.

Det är så vi hjälper till att rädda liv – genom att lyssna på dina frågor och ge sakliga svar som gör det lättare att rädda liv. Det handlar om vägledning. Bra vägledning är gratis och kommer från hjärtat.

Vi är snabba i bearbetning och leverans

I vår bransch är kortast möjliga tid lika med största möjliga chans att överleva ett hjärtstillestånd. Snabbhet är kärnan i våra värderingar som ett danskt företag som har förstått kundernas naturliga förväntningar på utmärkt kundservice sedan 2009.

Du kan lita på oss, vi menar vad vi säger. Vi har utmärkta produkter som bidrar till att rädda människoliv. Det är mer än bara något vi säger, det är något vi gör. Snabbt.

Cardiocares vision

På Cardiocare anser vi att alla har rätt att känna sig trygga i sin vardag. Det som är viktigt för oss är att bidra till ett samhälle där människor rycker in när olyckor inträffar och där alla gör sitt bästa för att rädda människoliv.

Därför strävar vi efter att rusta människor för nödsituationer – att ge dem de färdigheter och verktyg som krävs för att rädda en annan människas liv. Vi strävar efter att ta bort rädslan i samband med nödsituationer så att alla har den bästa chansen att gå in och hjälpa till. Vi gör detta genom utbildning eftersom vi anser att kunskap ger en bättre grund för handling i situationer där man kan känna sig pressad.

Genom kompetent och personlig rådgivning förbereder vi våra kunder. Vi säljer hjärtstartare av högsta kvalitet och kompetenshöjande kurser i första hjälpen. Vi finns tillgängliga för våra kunder och vägleder dem tryggt genom beslutsprocessen och inköpssituationen.

Vår verksamhet är att rädda liv

Cardiocare utbildar människor i att rädda liv vid plötsligt hjärtstillestånd. Vi lär människor att fokusera på de första 10 sekunderna. Om personen inte andas normalt och är medvetslös börjar våra studenter omedelbart utföra HLR (hjärt-lungräddning), vilket inkluderar bröstkompressioner och konstgjord andning.

Efter påbörjad HLR behövs en defibrillator inom cirka 2-3 minuter. Vi säljer defibrillatorer så att man snabbt kan skaffa en till den person som drabbats av hjärtstillestånd. Vi ger råd till företag och offentliga institutioner om möjligheterna att placera defibrillatorer utomhus och/eller inomhus.

På så sätt bidrar vi till att rädda liv vid hjärtstillestånd. Genom kurser i hjärt-lungräddning och genom att installera hjärtstartare i hela Danmark ser vi till att hjälpen kommer fram snabbt. Allt handlar om tid. Snabb hjälp är dubbel hjälp.

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att se till att våra kunder håller sig uppdaterade med de senaste säkerhetsanläggningarna och kompetenserna inom områdena första hjälpen, arbetsplatssäkerhet, inomhusklimat samt rekrytering och behållande av kompetenta medarbetare.