Cardiac Science™ Powerheart G3 | SERVICEAVTAL | Elektroder och batteri

2 500 kr utan moms

Priset från 996 DKK, exklusive moms, är det årliga beloppet för detta serviceavtal som täcker alla framtida förbrukningsvaror, både vid utgång och efter användning.

När du köper en defibrillator är det ditt ansvar att byta ut batteriet och elektroderna när dessa reservdelar för defibrillatorn går ut. Det är nödvändigt att byta ut dem i tid så att din defibrillator alltid fungerar och är redo att användas.

Detta serviceavtal gäller ENDAST för en Powerheart G3 defibrillator och gäller i 12 månader och förnyas automatiskt om inte avtalet sägs upp.

Om du har en annan AED, vänligen kontakta oss för att få ett pris på service som är specifik för din modell.

SKU: SA-ST-G3 Kategori:

Beskrivning

Med ett serviceavtal för din nya eller befintliga defibrillator hanterar Cardiocare Service Center systemregistreringen av utgångsdatum, frakt och kostnader för de viktiga reservdelarna. Om defibrillatorn används i en livräddande nödsituation kommer Cardiocare dessutom att tillhandahålla reservdelarna kostnadsfritt.

Detta serviceavtal kan endast köpas om batteriet och elektroderna är mindre än 1 år gamla.

Om de vitala komponenterna är äldre än 1 år, kontakta oss för att få information om möjligheterna att teckna ett serviceavtal.